Bestämmelser för bidrag till vetenskaplig forskning


Stiftelsen följer en långsiktig och konsekvent bidragspolicy syftande till stöd för kvalificerad, resultatinriktad forskning och utveckling. De medel som står till förfogande medger endast undantagsvis stöd till ren grundforskning. Medicinsk, teknisk och social forskning som kan komma rörelsehindrade till godo prioriteras och då med särskild hänsyn till unga personer. Av tradition gynnas särskilt forskning i Skåne och vid Lunds Universitet där under många år ortopedi, reumatologi och utveckling av tekniska hjälpmedel erhållit stöd. Mindre bidrag kan även lämnas till studieresor och till deltagande i vetenskapliga kongresser eller dylikt.

Praktiskt om ansökningsförfarandet

Med tanke på att endast ett fåtal ansökningar kan beviljas, är det viktigt att dessa är seriösa, relevanta med hänsyn till stiftelsens ändamål, tydligt utformade och väl dokumenterade. Ansökan bör sammanfattas på en särskild blankett, som kan erhållas från stiftelsen. Ansökningar skall vara inkomna till stiftelsen senast den 30 september. Inkomna ansökningar granskas av stiftelsens vetenskaplige rådgivare, behandlas i beredningsutskottet varefter beslut fattas i styrelsen. Meddelande om bifall eller avslag lämnas utan motivering.

Ansökan lämnas i digitalt format genom länk nedan.

Kontakt


Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till oss!

042-14 66 50

Kronborgsgatan 2 C | 252 22 Helsingborg

bistand@stiftbistandskane.se